Met een stijging van het nettoresultaat tot € 172 miljoen en een minimale nabetaling van € 0,14 per 100 kilo melk, toonde RFC in 2021 enig herstel. Het ongecorrigeerde bedrijfsresultaat daalde echter alsnog met 1,6% naar € 380 miljoen. Zodanig is de zuivelgigant duidelijk nog niet volledig terug op de gewenste koers.

CEO Hein Schumacher en CFO Hans Janssen toonden zich tijdens de toelichting van de jaarcijfers voorzichtig optimistisch, maar hun toon was gematigd. Het jaar ervoor, 2020, was met een nipte winst een rampjaar voor Royal FrieslandCampina (RFC). 2021 kon daarmee eigenlijk ook alleen maar beter gaan en dat is gelukt, zo bleek vandaag. Dat wil zeggen: de nettowinst ligt hoger en melkveehouders krijgen een hele kleine nabetaling van € 0,14 per 100 kilo melk uitbetaald. Dat is weinig, maar in ieder geval meer dan de € 0 een jaar eerder. Het ongecorrigeerde bedrijfsresultaat daalde echter nog licht naar € 380 miljoen en 1,6%.

De topmannen Hein Schumacher en Hans Janssen wezen er daarbij nadrukkelijk op dat dat vooral te wijten valt aan de eerste helft van 2021. Zo was het bedrijfsresultaat in de tweede helft van het jaar 13% positief waar het in het eerste deel van het jaar nog 12% negatief was.
Het herstel lijkt dus duidelijk ingezet, maar toch zijn de verwachtingen voor 2022 gematigd. Uitgegaan wordt van een stijging in netto-omzet van 2 tot 4% met gelijkblijvende marges als in 2021. ‘Waarschijnlijk is dit erg voorzichtig ingeschat. We hebben goede hoop op meer’, stelde Janssen hierbij. Schumacher vulde echter aan dat de onzekerheden in de markt, momenteel vooral door de situatie rond Oekraïne, erg onzeker zijn.

‘Strategische heroriëntatie’
RFC zag de aanvoer van ledenmelk met 3,2% dalen naar 9,7 miljard kilo. Sluiting van meer productielocaties lijkt, zoals afgelopen najaar reeds aangegeven, dan ook onvermijdelijk. Janssen en Schumacher ontkenden beslist niet dat hier naar wordt gekeken, maar willen er concreet nog niets over kwijt. Hetzelfde geldt voor het eventueel verkopen of deels verkopen van topmerk Friso. Hiervoor wordt dit jaar een ‘strategische heroriëntatie’ ingesteld. Schumacher zei dat dit mogelijk kan betekenen dat RFC het merk in de toekomst samen met een partner gaat voeren.
Bekend is dat RFC geld wil en moet vrijmaken de komende jaren om op andere terreinen voldoende te kunnen investeren. Friso is een merk waar veel aan valt te verdienen.


Groei Planet Proof
RFC besteedde in 2021 in totaal minder melkgeld aan duurzame melkstromen zoals VLOG, Biologische melk en On the way to Planet Proof. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de biologische melkprijs minder hard steeg dan de gangbare in de tweede helft van 2021.
Het marktaandeel van Planet Proof-producten steeg volgens Schumacher afgelopen jaar namelijk wel met 8%.
De eisen voor Planet Proof-deelname stijgen ook en daarmee de inspanningen die aangesloten melkveehouders moeten verrichten. Schumacher zei daarom te werken aan een premieverhoging en over enkele maanden daarover meer duidelijk te kunnen verschaffen.

Vorig artikelTransitie vraagt meer lef en minder grote woorden
Volgend artikelKees Huizinga: ‘We gaan zaaien, kijken hoe goed dat lukt’