Roy Meijer Voorzitter NAJK en melkveehouder in Witteveen

Op 10 juni 2022 heeft minister Van der Wal middels een kaart laten zien dat het platteland opnieuw moet worden ingericht. Nu met natuur als basis waarop alles zich tot moet verhouden. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Mansholt precies hetzelfde gedaan, maar dan met de landbouw als basis. Het tijdperk van de natuur is aangebroken. Dat geeft de overheid en natuurorganisaties wel de plicht na te denken over de  impact hiervan op een leefbaar platteland.

Natuur is binnen onze wetgeving een bastion vol beschermde planten en dieren. Wat goede natuur is, rekenen we af op één getal: de Kritische Depositie Waarde (KDW). De impact van deze KDW centraal stellen in de wetgeving is enorm voor het platteland. Vooral als beleidsmakers daar onverstandig mee omgaan. De kaart van minister Van der Wal liet dat duidelijk zien.

De acties en de omgekeerde vlaggen geven aan dat veel mensen op het platteland het natuurbeleid niet meer begrijpen en waarderen. Remkes heeft deze kaart niet voor niets naar de eeuwige jachtvelden verzonden en aangegeven dat er meer is tussen hemel en aarde dan stikstof. De KDW moet uit de wet en hiervoor moet het kabinet samen met de sectorpartijen een alternatief bedenken, aldus Remkes.

Een ander knelpunt is het beheer van de natuur en de gevolgen hiervan op de omgeving. Dieren die op natuurgrondgebied behoren, mogen nu overal lopen en schade aanrichten. Wanneer de schade is aangericht, dan staat hier slechts een kleine vergoeding tegenover. In mijn provincie Drenthe is de wolf een heel groot probleem aan het worden. De natuurgebieden in Drenthe kennen geen hekken, dus de wolf is niet gebonden aan één gebied. Daardoor kan hij veel schade aanrichten op het platteland. Niet alleen bij boerenbedrijven, maar ook bij burgers die toevallig een paar schapen hebben. Dan is ineens het devies vanuit onze natuurvrienden: zorg dat je hekken rondom het vee zo goed zijn dat de wolf er niet bij kan.

Minister Van der Wal wil daarnaast eerst een maatschappelijk debat voeren over de wolf voordat ze nadere actie onderneemt. Als koeien doormiddel van ammoniakuitstoot schade geven aan de natuur moet de boer in rap tempo van alles doen om dit te voorkomen. Als wolven schade aanrichten, hoeft dat niet. Dan wordt er vanuit natuurbeheer niet ingegrepen, want dit hoort zo.

Makers en uitvoerders van natuurbeleid en –beheer, lijken niet te snappen dat dit type beleid veel irritatie oproept en plattelandsbewoners een gevoel van machteloosheid bezorgt. Het kabinet moet deze steeds sterker wordende patstelling, samen met natuurorganisaties en boerenbelangenbehartigers, in rap tempo oplossen. Door gezamenlijk vast te stellen wat wel en niet kan. In zowel de landbouw als de natuur. In een wereld waarin geld verdiend moet worden om idealen te realiseren. En niet andersom.

Roy Meijer
Voorzitter NAJK en melkveehouder in Witteveen

Vorig artikelRenze Broekens: ‘Je ontkomt niet aan precisielandbouw’
Volgend artikelTerug naar alleen gras wordt steeds lucratiever