Royal FrieslandCampina (RFC) zag het eerste halfjaar van 2022 de omzet en het bedrijfsresultaat sterk stijgen ten opzichte van vorig jaar. Een nabetaling van €0,69 is mogelijk, maar omwille van grote onzekerheden in de markt durft het bedrijf het niet aan die uit te keren.

In het eerste halfjaar van 2022 bedroeg de omzet van RFC € 6,6 miljard. Een duidelijke verhoging van de € 5,5 miljard een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat steeg van € 130 naar € 328 miljoen en de nettowinst met € 77 naar € 139 miljoen totaal.

Desalniettemin kiest de onderneming ervoor niet de mogelijke pro forma halfjaarlijkse nabetaling uit te keren. CEO Hein Schumacher daarover: ‘Statutair is bepaald dat wij 0% of 75% van de geschatte totale nabetaling moeten uitkeren als we dat halfjaarlijks doen. Door de grote onzekerheden in de markt voor het tweede halfjaar, kiezen we voor 0%.’
Die grote onzekerheden zijn verdere stijging van gas- en energieprijzen, maar zeker ook dalende marges voor basiszuivelproducten terwijl de garantieprijs nog steeds doorstijgt. Dit maakt dat het resultaat van de onderneming, zeker op dit onderdeel, momenteel onder druk staat. Consumenten laten inmiddels steeds meer en vaker de duurdere, toegevoegde waarde, zuivelproducten liggen.
Dit is volgens Schumacher en CFO Hans Janssen één van de moeilijkheden waar RFC momenteel mee kampt in onderhandelingen met de retail: ‘Wij kunnen en willen niet maandelijks met de retail opnieuw onderhandelen. Zo werkt het nu eenmaal niet. Gevolg is wel dat we met de torenhoge, aanhoudende, inflatie steeds wat achter de feiten aanlopen en niet onze kostenstijgingen goed weten door te vertalen. Tegelijkertijd zien we dus volumedaling van bepaalde producten wat ons noopt tot voorzichtigheid in de onderhandelingen.’

Vertrouwen in eigen onderneming
Schumacher benadrukt vertrouwen te hebben in de onderneming en wijst erop dat RFC de afgelopen jaren steeds bij de top van uitbetalende zuivelondernemingen hoorde, ondanks kritiek uit het veld en twijfels die leefden. Een deel van die onrust rond de onderneming RFC kwam volgens de CEO door de verschillende en omvangrijke herstructureringsmaatregelen, ofwel het o.a sluiten van meerdere productielocatie in binnen- en buitenland. ‘Wij wijten de verbetering van de resultaten mede aan die herstructureringsmaatregelen. Dat betaalt zich dus terug. Tegelijkertijd is er een risico, door onzekerheden in de omgeving, dat wij later op de nu uitgekeerde nabetaling terug moeten komen als we daar wel voor kozen. Dat hebben we een keer eerder gehad en dat wil ik echt nooit weer meemaken.’

Op de vraag of een halfjaarlijkse uitkering dan nog waarde heeft als je er niet voor kiest die te benutten terwijl er wel duidelijk winst wordt gemaakt, zegt Schumacher: ‘Ik ben er best oké mee om een interim-uitkering te doen, maar je moet gewoon met je hand op je hart en vol perspectief kunnen betalen. We hebben alles overwegende nu besloten dit op te sparen en te bewaren voor eind dit jaar.’

Nieuwe leden
Over hoeveel nieuwe leden verwacht mogen worden, nu de entree naar RFC om lid te worden weer openstaat, liet Schumacher zich niet uit. Wel stelde hij duidelijk dat de werving daartoe zich beslist niet beperkt tot Nederland. In Vlaanderen en de grensstreek met Duitsland gaat RFC actief het gesprek aan met potentieel nieuwe leden of leveranciers.

Hein Schumacher
Vorig artikelDe puinhoop fan protesteren en it gestuntel fan Staghouwer
Volgend artikelMelkveebedrijf blijft in stand door uitzonderlijke overname