Een regeerakkoord dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, het Nederlandse volk laat voelen dat haar stem niet voor niks is geweest en boeren en het platteland eindelijk weer het gevoel geeft dat ze er toe doen. Nederland snakte ernaar, na het spoor van vernieling dat de laatste kabinetten achterlieten. De zucht van verlichting is voelbaar tot in de verste uithoeken van Nederland en laat de gewassen op de akkers en het gras in de weilanden eindelijk weer eens dansen.

‘Soms is hoop voldoende om weer wat te laten bloeien. Misschien is het valse hoop, maar de situatie was ook uitzichtloos. Nieuw perspectief!’, twittert melkveehouder Geertjan Kloosterboer als reactie op het regeerakkoord. Irene van der Marel x-t: ‘In het natuurbeleid wordt de daadwerkelijk gemeten staat van de natuur leidend, yes! De depressieve boswachter bij een dode boom met pH-metertje is definitief voorbij.’ En Bart Kemp: ‘Ik feliciteer@Lientje, @PieterOmzigt, @GeertWilders en @DilanYesilgoz. Dit kan boeren weer vertrouwen geven in hun toekomst.’

Rechts Nederland viert de komst van het regeerakkoord als een bevrijdingsdag, met het strengste asiel- en migratiebeleid ooit als grootste winstpunt en de bouw van vier kerncentrales en de luid bejubelde ‘bekeerling’ Ronald Plasterk als waarschijnlijke minister-president als bonuspunten. Voor landbouw en de bewoners van het platteland valt op dat de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas veel binnenhaalt. Het ministerie van LVVN – de extra V zet de visserij weer op de troon, ook een BBB-punt – gaat volle bak aan de slag met het aanpakken van de mestcrisis. Er wordt niet meer gestuurd op krimp van de veestapel, hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd en het platteland wordt met beter openbaar vervoer en de Lely-lijn weer bereikbaar. De trekschuit kan de schuur weer in.

Bovendien gaat Caroline in Brussel regelen dat de Nitraatrichtlijn wordt aangepast: Nederland staat straks niet meer te boek als één groot kwetsbaar watergebied en de volstrekt lucht gegrepen norm van van maximaal 170 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest wordt op basis van wetenschappelijke inzichten zelfs geheel geschrapt uit de Nitraatrichtlijn. Daardoor komt er straks hopelijk weer meer dierlijke mest en minder kunstmest op de landbouwgronden in Nederland. Er worden ook geen producten meer geïmporteerd die we in Nederland niet mogen produceren en n Den Haag wordt instandhouding van natuur in plaats van stikstof leidend in beleid. Boeren moeten zich met het nieuwe regeerakkoord bijna wanen in een mooie droom: dit kan bijna niet waar zijn.

Ondertussen likt het linkse spectrum haar wonden. De commentatoren in talkshows en media als de Volkskrant, NRC en Trouw spreken van een totaal kansloos akkoord met beloftes die nooit en te nimmer kunnen worden waargemaakt. Wie gelijk krijgt, zal blijken. Dat is meteen de grote winst van dit regeerakkoord: de vier regeringspartijen gaan met open vizier de strijd aan met Brussel en misschien ook wel de ambtelijke macht in Den Haag. Op zoek naar waarheidsvinding. Op onderwerpen als asiel- en migratiebeleid, op stikstof, op grond- en oppervlaktewatervervuiling. Ratio in plaats van emotie. Meten in plaats van aannames en modellen. De onderste steen boven. Laat de feiten spreken en maak daar politiek op, ongeacht of dat in het straatje van links of recht valt. De houding van ‘het-kan-niet-en-mag-niet-van-Brussel’ en dus gaan we alvast maar met de pootjes omhoog liggen, heeft in Den Haag lang genoeg geduurd en mag best eens kritisch worden getoetst. Vroeg of laat komt de waarheid dan vanzelf een keer boven water.

Vorig artikelSil in nije strategy FrieslandCampina helpe as is der mear nedich?
Volgend artikelIn echte oplossing is noch net fûn foar de dongproblematiek; it bin inktswarte tiden foar de molkfeehâlderij