Binnen nu en een jaar is bekend hoe een grondbank voor het Friese veenweidegebied kan en moet functioneren. Daarna gaat die ook absoluut operationeel worden. Die toezegging deed de kersverse Friese gedeputeerde Douwe Hoogland dinsdag in Heeg bij de presentatie van het nieuwe provinciale coalitieakkoord.

Geert Benedictus is vertegenwoordiger en woordvoerder namens de boerenbelangenorganisaties voor het hele Friese veenweidegebied. Hij benadrukt desgevraagd nogmaals de harde eis uit boerenhoek: zonder grondbank, met daarin geld beschikbaar om grond te vrij te maken en dus een aantal boeren fatsoenlijk uit te kunnen kopen,  werken de boeren niet mee aan aanpassingen als waterpeilverhogingen in de veenweides.

Gedeputeerde Hoogland en het Friese GS lijken die eis ter harte te nemen. Het is alleen de juridische haalbaarheid waar de Provincie mee worstelt. Met andere woorden: mag de Provincie wel geld uitgeven voor het uitkopen en verplaatsen van boerenbedrijven zonder daarvoor later door Brussel teruggefloten te worden?
‘Dat gaan we het komende jaar grondig uitzoeken. Daarvoor is € 500.000 uitgetrokken’, licht Hoogland toe.

Geld lijkt sowieso eventjes niet het grootste struikelblok in dit dossier. Richting 2030 heeft de Provincie opgeteld € 35.000.000 liggen om in te zetten voor het veenweidedossier en meer biodiversiteit. Met daarbij ook nog de hoop en verwachting dat het Rijk er € 25.000.000 bij legt.

Grond ruilen

De grondbank komt er dus hoe dan ook, stelt Hoogland. En hij denkt ook al een manier te hebben gevonden hoe de Provincie deels om de eisen van Brussel heen kan. ‘We hebben zelf circa 800 hectare grond beschikbaar om in te zetten voor ruilprojecten. Met een beetje schuiven en goede wil van verschillende kanten kunnen we die hectares deels vast goed benutten om ruimte te maken binnen de veenweide waar dat nodig is. Als wij grond ruilen ten bate van de boer en het klimaat, kan Brussel daar naar mijn idee nooit iets op tegen hebben.’

De Provinciale aanpak is er op gericht om inklinking van het veen tegen te gaan. Dit moet er voor zorgen dat er minder CO²-uitstoot uit de veenbodems plaats vindt en huizen minder funderingsschade oplopen. Ook wordt herstel van biodiversiteit als belangrijke doel geformuleerd.

Vorig artikelWeide Weelde baadt zelf nog niet in weelde
Volgend artikel‘Waarom niet streven hele Friese landbouw biologisch te maken’