Supermarktketen Poeisz reikte dinsdag 11 juni een cheque uit van ruim € 50.000 aan het Weide Weelde fonds, opgehaald met acties in de winkels. Een opsteker voor het zuivelmerk dat hard moet vechten voor haar plek in het hedendaagse zuivelschap.

Op het bedrijf van Weide Weelde-boer Jelle Osinga in Oudega (SWF) kregen Adrian Langereis en Alex Datema namens het Weide Weelde Fonds de cheque uitgereikt van Jan Hoitema en Jasper Rijnders van Poeisz.

In het voorjaar werden ruim tien weken in alle Poiesz-winkels acties gehouden waarbij via een toeslag van € 0,10 op actieproducten, en statiegeld op flessen, geld ingezameld werd voor het weidevogelfonds. ‘Dat hiermee zo veel opgehaald is, bewijst dat veel burgers ook in de rol van consument wel degelijk een bijdrage willen leveren aan de inzet voor de weidevogels’, stelde Alex Datema tevreden vast.

Van links naar rechts Adrian Langereis, Alex Datema, Jan Hoitema en Jasper Rijnders

Het geld wordt besteed aan projecten als natuurvriendelijke oevers, aanleg van plas/dras-gebieden en inzaai van kruidenrijk grasland. Dat kan zowel zijn bij één van de Weide Weelde boeren zijn als bij andere bedrijven die aanspraak doen op een bijdrage uit het fonds.

Het Weide Weelde fonds werd ruim drie jaar geleden opgericht bij de start van het zuivelmerk. Van alle verkochte producten van het merk gaat € 0,02 in het fonds ten bate van natuurprojecten op het boerenland. Investeringen van de Weide Weelde boeren ten bate van hogere natuurwaarden en weidevogels worden onder andere hieruit betaald.

Halve cent plus op melkgeld

Het is een mooie plus, maar één die dus alleen indirect beschikbaar komt voor de deelnemende boeren. Als plus op de melkprijs betaalt zuivelcoöperatie NoorderlandMelk hen ‘slechts’ 0,5 cent per kilo melk extra uit. Dat was eerder 1 cent, maar dat kan de markt niet aan.
Hoeveel boeren momenteel melk leveren voor de Weide Weelde producten, wil Adrian Langereis niet zeggen. Eerder waren dat er twaalf.
Langereis stelt dat niet alle melk van de deelnemers opgaat in de Weide Weelde-productie. Daarvoor is de afzet duidelijk nog te laag. De deelnemende melkveehouders krijgen wel over al hun liters de plus van een halve cent per kilo melk betaald.

Rode cijfers over 2019

Noordelandmelk nam het zuivelmerk Weide Weelde vorig jaar nadat de eerdere samenwerking hieromtrent met A-ware werd beëindigd. De productie werd uitbesteed bij Den Eelder in Well. Bij die stap hoorde een uitbreiding van het assortiment.
Dat alles is niet gratis. 2019 moet dan ook als investeringsjaar worden gezien, zegt Adrian Langereis. Hij is vanuit NoorderlandMelk trekker van het zuivelmerk. Langereis hoopt en verwacht voor 2020 zwarte cijfers te schrijven met Weide Weelde, maar geeft grif toe dat dit geen eenvoudige opdracht is.
‘Daar werken we aan. Het is voor een coöperatie hoe dan ook positief om zelf een zuivelmerk in markt te zetten. Het brengt je in betere onderhandelingsposities en biedt meer ingangen dan je anders zou hebben.’

‘Het is voor een coöperatie hoe dan ook positief om zelf een zuivelmerk in markt te zetten. Het brengt je in betere onderhandelingsposities en biedt meer ingangen dan je anders zou hebben.’

Weide Weelde producten liggen in alle Poiesz-supermarkten. Assortimentsmanager Jasper Rijnders van de grootgrutter noemt geen exacte aantallen, maar volgens hem is de omzet van het merk na vorig jaar duidelijk verder toegenomen en kan het inmiddels concurreren met bekende grote merken.
Een aantal Jumbo-winkels in Noord-Nederland verkoopt ook producten van Weide Weelde, maar hierbij bepaalt de lokale franchisenemer of hij de producten in het schap op wil nemen. ‘Hierdoor kost voldoende omzet draaien via Jumbo-winkels inderdaad meer tijd en inzet’, zegt Langereis.

De concurrentie op duurzame zuivelmerken is daarbij in rap tempo sterk toegenomen. Alex Datema stelt dat bij Weide Weelde vanuit de verkoop van producten ook echt 2 cent wordt gereserveerd om de weidevogels te ondersteunen. ‘Bij de andere concepten krijgt de boer een plus uitbetaald als hij aan de minimale gestelde eisen voldoet. Eventuele extra inzet wordt vanuit die concepten niet gefinancierd.’

‘Rem op toename aanbod mist’

Datema uit daarbij zijn zorg over de toename van verschillende duurzame zuivelconcepten. ‘Er lijkt geen rem op het aanbod te zitten. Vergelijk het eens met de biologische sector. Die weet al jaren haar aanbod net onder de vraag te houden. Daarmee slagen ze erin een serieuze plus op de biologische melkprijs te behouden. Extra inzet op biodiversiteit vraagt ook een ander beheer van het land wat de kostprijs van melkveehouders verhoogt. De meerprijs voor de melk is daarom ook echt nodig. Het gevaar is nu dat met de snelle toename van allerlei concepten, door de retail de extra inzet binnenkort als standaard wordt bestempeld en de plus op het melkgeld weer wegvalt. Dat zou zonde zijn en bovendien betaalt de boer dan letterlijk en figuurlijk de prijs voor de strijd die de zuivelaars nu met elkaar voeren. De grote vraag is dan ook of en hoe het ons lukt om de plus die nu uit de markt wordt gehaald, te behouden.’

Vorig artikelWaarom A-ware niet meer in de LTO-melkprijsvergelijking zit
Volgend artikelGrondbank voor Fries veenweidegebied in de maak