Alle melkveehouderijbedrijven moeten binnen nu en tien jaar volledig grondgebonden worden. Dat wil landbouwminister Carola Schouten. In een brief aan de Tweede Kamer schetst ze de contouren van het nieuwe mestbeleid.

Grondgebondenheid betekent dat veehouders al hun mest op eigen grond of bij een bedrijf in de buurt moeten kunnen plaatsen. Boeren in andere veehouderijsectoren, voor wie grondgebondenheid niet mogelijk is, voeren alle mest af naar een mestverwerker. Een tussenvorm tussen beide stromingen is straks niet meer mogelijk, zo wil de minister.

Toekomstbestendige landbouw

Met deze strikte scheiding denkt de minister een belangrijke stap te zetten naar een toekomstbestendige landbouw. ‘Toen ik aantrad als minister kwam ik er al snel achter dat het meststelsel ongelooflijk ingewikkeld is. Daar wil ik verandering in brengen. Ook lopen we continu tegen allerlei milieugrenzen aan. Boeren maken plannen en doen investeringen voor de lange termijn. Daarom willen zij houvast en perspectief voor de toekomst. Deze contouren doen daar recht aan en aan de milieu-opgaven waar we voor staan’, aldus de minister.

Deur open naar kringlooplandbouw

Volgens de minister verbetert met de scheiding de kwaliteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater te verbeteren, wordt het meststelsel eenvoudiger en de mestketen transparanter. Ook opent de opzet de weg naar kringlooplandbouw.

Met de vandaag gepresenteerde contouren geeft minister Schouten richting aan het toekomstige mestbeleid, met oog voor de verschillende typen bedrijven. Voor extensieve veebedrijven moet het mestbeleid zo eenvoudig mogelijk zijn. Intensievere bedrijven krijgen te maken met aanvullende eisen. In regio’s waar milieudoelen niet worden gehaald, wordt regionaal beleid gemaakt.

Tien jaar de tijd

De uitvoering van het herziening van het mestbeleid gaat volgens Schouten ongeveer tien jaar duren. Ze gaat de contouren uitwerken met stakeholders, medeoverheden en onder andere een boerenpanel.

Vorig artikelReuzengrutto op land Friese melkveehouder
Volgend artikel82 procent melkveehouders onder 2,6 GVE/ha