Royal A-ware wil in 2021 meer inzetten op de markt voor graskaas. Boeren die aan het weidemelkprogramma van A-ware leveren, krijgen in de maanden mei, juni en juli daarom een extra premie van € 2 per 100 kilo melk. Dat stelt A-ware in een brief aan haar leveranciers.

Hoeveel melkveehouders bij A-ware aan de weidemelkstroom leveren, is niet bekend. Deze groep ontvangt in de maanden mei, juni en juli 2021 een weidepremie van € 3,25 per 100 kilo melk in plaats van de standaard € 1,25.
A-ware ziet extra kansen in de productie en vermarkting van graskaas en wil deelname aan de weidemelkstroom daarom stimuleren.
Deze premieverhoging geldt niet voor boeren die een weidepremie bovenop hun AH-melkstroom deelname ontvangen of aan de biologische melkstroom van A-ware leveren.


Waarschuwing, VLOG onder druk

Over het Boerderijmelkprogramma, waar VLOG onderdeel van uitmaakt, is A-ware minder positief. De zuivelaar meldt veel concurrentiedruk te ervaren in de markt. Komend voorjaar meldt A-ware wat voor gevolgen dit heeft voor de melkveehouders in het Boerderijmelkstroom-programma. Tot nu toe ontvangt deze groep een premie van € 1,50 bovenop de kale melkprijs.

Groei in AH-melkstroom en biologisch

De vraag naar zuivel uit de AH-melkstroom ontwikkelt zich wel positief. Een aantal melkveehouders die op de wachtlijst stonden voor dit programma krijgen daarom momenteel bericht dat zij toe kunnen treden. Ook in de markt voor biologisch ziet A-ware groeikansen. Melkveehouder die geïnteresseerd zijn om biologische melk te leveren, worden ook opgeroepen zich te melden.

Vorig artikel‘In tien jaar helft Nederlandse melkveehouders weg’
Volgend artikelVeelkoppig stikstofmonster drijft boer tot wanhoop