Het gat in melkgeldopbrengst tussen een top 25 en een gemiddeld melkveebedrijf groeit, terwijl het verschil in voerkosten juist kleiner wordt. Meedoen aan concepten die een plus geven op de melkprijs loont, blijkt uit de bedrijfseconomische cijfers over 2019 van accountant Van der Veen & Kromhout.

In 2018 haalde de groep melkveebedrijven die financieel gemiddeld scoort 37,8 cent per kilo aan melkgeld binnen. Bij de 25 procent best scorende melkveebedrijven was dat 38,1 cent, een verschil van 0,3 cent. Wat opvalt aan de bedrijfseconomische cijfers over 2019 is dat dit verschil flink groter is geworden. Afgelopen jaar haalde de gemiddeld scorende groep 38,1 cent per kilo melk binnen, maar de top 25 39,3 cent. ‘Het verschil in melkgeldopbrengst is in een jaar tijd opgelopen van 0,3 naar 1,2 cent en dat is opmerkelijk’, zegt Arend Hoekstra, agrarisch bedrijfsadviseur bij Van der Veen & Kromhout in Gorredijk.

Voerkosten 

De voerkosten laten juist het omgekeerde beeld zien. In 2018 betaalde het gemiddelde melkveebedrijf 10,9 cent per kilo melk aan voerkosten en een top 25-bedrijf 10 cent precies, een verschil van 0,9 cent. In 2019 is dat verschil kleiner geworden. De gemiddelde groep zag de krachtvoerkosten dalen naar 10,6 cent, terwijl een top 25-bedrijf de voerkosten juist zag oplopen: van 10 cent naar 10,3 cent per kilo melk. ‘Het verschil in voerkosten tussen top en gemiddeld is dus geslonken: van 0,9 cent in 2018 naar nog slechts 0,3 cent in 2019’, zegt Hoekstra.

Kosten en opbrengsten in € per 100 kilo melk.

De analyse die Hoekstra pleegde op de cijfers leert dat er bij de top 25-bedrijven relatief veel veehouders zitten die meedoen aan een melkconcept met een plus, zoals PlanetProof van FrieslandCampina, de AH-melkstroom van A-ware of VLOG-melk. ‘Daardoor maken boeren meer voerkosten, maar halen ze ook meer binnen. Meedoen aan concepten die een plus geven op de melkprijs loont. Helaas is meedoen in sommige regio’s niet mogelijk, maar waar het kan zou ik zeggen: zorg dat je die plus pakt. De extra kosten die je maakt, wegen ruimschoots op tegen de extra opbrengsten.’

Strategie kiezen

Nu is het niet zo dat alleen melkveebedrijven met een melkprijsplusconcept per definitie meer verdienen, nuanceert Hoekstra. ‘Ook bedrijven die inzetten op schaalvergroting en efficiëntie kunnen een goede boterham verdienen.’ Wel adviseert hij bedrijven om daar duidelijke keuzes in te maken. ‘Blijf niet hinken op twee gedachten, door van alles een beetje te doen, maar kies een duidelijke strategie. Je merkt gewoon dat financieel goed scorende bedrijven strakke keuzes maken waar ze ook consequent in zijn.’

Vorig artikelHOE DE BOERENWERELD ZICH SPLITST
Volgend artikelMet 70 koeien naar € 100.000 inkomen