‘Daar zit ze, sluipmoordenaar van de agrarische sector.’ De woorden van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gericht aan landbouwminister Carla Schouten, leidden recent tot grote ophef in politiek Den Haag. Baudet weigerde zijn woorden terug te nemen en bleef volhouden dat de minister en haar kabinet een sluipmoord op de agrarische sector aan het plegen zijn. In de betekenis van: sluipenderwijs en bijna ongemerkt iemand heel
langzaam stuk maken. Alles wijst erop dat dit precies is wat er momenteel gebeurt in Nederland. Dat de stikstofproblematiek het kabinet inderdaad erg goed uitkomt om, vermomd als natuurherstel, landjepik bij boeren te doen. Zeggen dat het je om de natuur te doen is, terwijl de werkelijke reden is: ruimte creëren voor meer huizen, meer wegen en meer vliegverkeer. Nee, daar zal de natuur de komende jaren van opknappen.

Met deze wind in de rug laten vooraanstaande NGO’s, met tentakels tot ver in de mainstreammedia, geen gelegenheid onbenut om boeren nog verder in de verdomhoek te zetten. Het verklaart de eenzijdige, bevooroordeelde en soms journalistiek onwaardige berichtgeving in veel algemene media. Kijk naar de koppen: boeren stelen water uit natuurgebieden, het zijn grote gifspuiters, ze stoten de meeste stikstof uit en zijn de grote schuldigen als het gaat om de achteruitgang van natuurgebieden.

Als al deze beschuldigingen nu waren gebaseerd op harde feiten, prima. En als de regering luid en duidelijk zegt: sorry boeren, jullie hebben Nederland na de oorlog geweldig vooruit geholpen, maar er wonen hier nu eenmaal erg veel mensen en er komen jaarlijks circa 100.000 bij, die moeten allemaal wonen, werken en recreëren, daar hebben we grond voor nodig, het is tijd om te vertrekken, prima. Nou eigenlijk helemaal niet prima. Maar dan weet je als boer in elk geval waar je aan toe bent en je kunt er vervolgens je toekomst op inrichten.

Dat gebeurt helaas niet, Nederland is zijn boeren aan het uitroken. De minister praat al een paar jaar over nieuwe koersbepaling en kringlooplandbouw, in de praktijk zien we daar weinig concreets uitkomen, weinig wat boeren nieuw houvast biedt. Het enige wat ze horen en lezen is dat al hun inspanningen om schoner te boeren niet genoeg zijn en dat het nog beter en schoner moet, met nog meer regels en nog minder grond. Dat heeft weinig meer met beleid te maken en lijkt erg op pesten. Of, erger nog, op sluipmoord van een sector.


Deze column verscheen eerder als hoofdredactioneel commentaar in Akker van het Noorden die vanaf 3 juli 2020 wordt verspreid.

Vorig artikelWaar blijft de verbeterde LTO-melkprijsvergelijking?
Volgend artikelTrekker starten of werk maken van verandering?