Foto: Marcel van Kammen

Het was rond 20 april toen veel melkveehouders hun eerste snede graskuil al binnenhaalden. De grote groep wachtte echter langer, tot de eerste week van mei of medio mei.
De laatste periode pakte door de bank genomen het beste uit.
Zo ook voor de maatschap Landman in Raerd die tussen 13 en 16 mei 50 hectare in eigen beheer inkuilden. 

Op de avond van 16 mei werd het kleed over de graskuil getrokken en was de 1e snee grasoogst voor 2019 achter de rug.
‘In de eerste week van mei hadden we al 20 hectare ingekuild. Het weer viel toen tegen, vandaar dat we de grote hap nog even lieten staan. De regen en wind van de tweede week mei maakte wel dat het maaien nu lastiger ging; het gras was gaan liggen. Maar uiteindelijk hebben we een mooi product kunnen winnen’, vertelt Jolmer Landman. ‘Ik schat in dat er richting de 4.000 kilo drogestof op stond en het product gemiddeld droger dan 40 procent is. Maar dat is prima, daar kunnen we komende winter wel mee uit de voeten.’