Het verschil tussen de 25 procent best scorende en gemiddeld scorende melkveebedrijven in kritieke opbrengstprijs is 4 cent per kilo melk. Dat blijkt uit de bedrijfseconomische vergelijking over 2017-2018. Het verschil is 1 cent groter dan een seizoen eerder, concludeert accountantskantoor Van der Veen & Kromhout.

Bron: Component Agro

De tabel op deze pagina laat haarfijn zien hoe het melkjaar van mei 2017 tot mei 2018 eruit zag. De melkprijs van de 400 verspreid over het land bekeken bedrijven kwam gemiddeld uit op 39,4 cent per kilo melk (middelste kolom). De 25 procent best scorende bedrijven (eerste kolom) haalden 39,7 cent. De derde kolom geeft de score aan van het gemiddelde van alle melkveebedrijven in melkjaar 2016-2017. De melkprijs lag in de mei-meiboekhouding 2017-2018 dus bijna 5 cent hoger dan het jaar ervoor.

Vaak zie je dat – als de melkprijs omhoog gaat – de kostprijs spoedig volgt. Dat is nu niet anders. ‘Ik zie op veel melkveebedrijven dat, met de ruimere melkprijs, uitgaven die in 2016-2017 zijn uitgesteld nu alsnog zijn gedaan’, verklaart bedrijfsadviseur Arend Hoekstra het verschil. Uit zijn analyse blijkt verder dat de 25 procent best scorende bedrijven het vooral beter doen op voerkosten en bewerkingskosten. De voerkosten liggen bijna 1 cent per kilo melk lager, de kosten voor arbeid, loonwerk en machinekosten bijna 1,5 cent. ‘Je ziet dat deze bedrijven het land beter voor elkaar hebben, terwijl ze in arbeid en machines al scherpe keuzes hebben gemaakt in zelf doen of uitbesteden dan wel automatiseren.’

Na het betalen van rentelasten, aflossingen, privé-uitgaven en vervangingsinvesteringen blijft er voor de best scorende melkveebedrijven 7,5 cent per kilo melk over. Een melkveebedrijf met 1 miljoen kilo melk kon dus zo’n € 76.000 op de spaarrekening zetten. Dat is ruim een keer zoveel als wat er aan spaargeld overbleef op een gemiddeld scorend melkveebedrijf met 1 miljoen kilo melk; € 32.000. Dat is overigens een stuk beter dan in 2016-2017, toen er gemiddeld €8.300 werd ingeteerd op het eigen vermogen.

Melkseizoen mei 2018-mei 2019 lijkt minder te gaan uitpakken. Het aantal liters dat wordt geleverd is door de komst van fosfaatrechten afgenomen, terwijl de melkprijs in de eerste vijf maanden bijna 3 cent lager ligt. Door de lagere melkproductie stijgen de kosten per kilo melk. ‘Het melkt goed, maar veel melkveehouders moeten op de rem om uit te komen met fosfaatrechten. Dat maakt 2018-2019 tot een lastiger jaar dan 2017-2018’, aldus Hoekstra

Vorig artikelGrond huren voor mest en mais zonder extra werk
Volgend artikelOostenrijk leerschool voor vergoeden CO² vastlegging