Melkveehouders die meedoen aan de bijzondere melkstroom die Royal A-ware aan Albert Heijn levert, mogen hun grasland vanaf 1 juli 2020 niet meer ploegen. In ruil krijgen ze een premieverhoging van 2 cent per kilo melk. Dat brengt de totale plus voor deelnemers aan de AH-melkstroom op 5 cent per kilo melk.

Dit voorstel heeft de directie van A-ware donderdagavond gepresenteerd tijdens een besloten webinar voor alle deelnemende melkveehouders. Met het verbod springen A-ware en Albert Heijn in op de politieke en maatschappelijke wens om blijvend grasland te stimuleren. Blijvend grasland zorgt voor meer organische stof in de bodem en daarmee capaciteit om CO2 op te slaan. Boeren die meedoen krijgen per 1 juli 2020 al 1 cent meer. Per 1 januari 2021 komt er vervolgens nog 1 cent bij.
Deelnemende boeren ontvangen hierbij ook nog de weidepremie van 1,25 cent. Hun totale plus op de basisprijs bedraagt daarmee per 2021 6,25 cent per kilo melk.


Geen volledig verbod op glyfosaat

Deelnemers mogen de hectare die ze ‘over’ hebben omdat ze extensiever zijn dan de maximum-eis van 18.000 kilo melk per hectare, wel benutten voor bouwland. Voor 1 augustus moet een deelnemer aangeven welke hectares exact als blijvend grasland gaan gelden; hier mag vervolgens niet meer mee worden gerouleerd.
Een volledig verbod op glyfosaat behoort niet tot het eisenpakket. Pleksgewijs, of voor de hectare die buiten de grondgebondenheidseis vallen, is het gebruik van dit veelbesproken gewasbeschermingsmiddel nog wel toegestaan.


Alle boeren een insectenhotel

Een andere voorwaarde voor blijvende deelname aan de melkstroom is verplichte bodembemonstering tot 60 centimeter diep. Ook gaat A-ware bij alle deelnemende boeren insectenhotels plaatsen. Andere nieuwe eisen zijn:

  • Minimaal 10 procent grasland met natuurbeheersmaatregelen
  • Groepshuisvesting op stro voor kalveren
  • Borstel voor jongvee
  • Elke koe en pink moet een eigen ligplaats hebben
  • Weidegang voor jongvee is verplicht
  • Kalversterfte lager dan landelijk gemiddelde
  • Minimaal 70 punten in de KalfOK-score
  • Deelnemen aan KalfVolg-systeem
  • Geen melkweigeringen in de afgelopen 12 maanden

Melkveehouders krijgen tot 1 juli 2020 de tijd om ja of nee tegen deelname te zeggen.

Voorwaarden tot en met 2022

A-ware startte in de zomer van 2018 de ketensamenwerking met Albert Heijn. Deelnemende boeren kregen een premie van eerst 2 cent en sinds begin 2019 3 cent per kilo melk in ruil voor een serie extra eisen. Het gaat dan onder andere om het maximum van 18.000 kilo melk en 2,5 gve per hectare en de eis om louter EU-28 GMO-vrij voer te mogen gebruiken. Op de premie van 3 cent komt nu dus een plus van nog eens 2 cent, in ruil voor een ploegverbod en de overige aanvullingen en aanscherpingen. De nieuwe voorwaarden gelden voor drie jaar, tot en met 2022.

Meer programma’s in ontwikkeling

Op vrijwillige basis kunnen melkveehouders deelnemen aan nieuwe programma’s die A-ware in samenwerking met Albert Heijn ontwikkelt. Het gaat om hernieuwbare energie, een gesloten vleesketen en gebruik van reststromen van de humane voedingsmiddelen.

Vorig artikelKringloopboeren, verenigt u!
Volgend artikelJAN BLES: ‘RFC RAAKTE DE ONDERNEMERSGEEST KWIJT’