Een nieuwe subsidieregeling jaagt de interesse in de aanleg van waterbassins aan. Veehouders op zandgrond kunnen 40% subsidie krijgen op de aanleg ervan.

Leveranciers van mestopslag merken een toenemende interesse onder veehouders voor de aanleg van een waterbassin. Tot aanleg van waterbassins op veehouderijbedrijven leidt dat vooralsnog niet. ‘Dat komt omdat het nog steeds wachten is op de precieze voorwaarden van de nieuwe subsidieregeling. Hopelijk krijgen we daar nog dit jaar duidelijkheid over’, zo vertelt Jaap Veenstra namens PAS Mestopslagsystemen. 

De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor veehouders op zandgrond. Zij kunnen regenwater van hun staldaken gebruiken om de mest mee te verdunnen. Het verdunnen van de mest met water is een van de methoden om de ammoniakemissie terug te dringen.

‘Precieze voorwaarden hopelijk nog dit jaar duidelijk’

Daarvoor is niet overal voldoende oppervlaktewater beschikbaar. Zo’n 8.000 Nederlandse veehouders op zandgrond komen in aanmerking voor de subsidieregeling.Als de precieze voorwaarden voor deelname aan de subsidieregeling duidelijk zijn, wordt ook bekend of er bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de hoeveelheid water die gebruikt dient te worden voor het aanlengen van de mest. ‘Er is gesproken over een verhouding van 1 op 3, 1 deel water en 2 delen mest’, vertelt Veenstra. 

€ 105 miljoen

Het kabinet trekt de komende drie jaar €105 miljoen uit voor de subsidieregeling. In 2021 gaat het om € 21 miljoen. In 2022 en 2023 komt daar nog eens € 42 miljoen per jaar bovenop. Met de subsidie krijgen veehouders 40% van de investering in een waterbassin vergoed. Afhankelijk van de situatie kost een waterbassin van 1.500 kuub inclusief toebehoren € 25.000 tot € 30.000.
Waterbassins zijn in de veehouderij nog allesbehalve gemeengoed. In de (glas)tuinbouw is dat heel anders. Daar is opslag van hemelwater in foliebassins voor veel bedrijven al langere tijd gebruikelijk. De waterbassins worden veelal met een zogenoemde gesloten grondbalans uitgegraven, waarbij de uitgegraven grond wordt gebruikt voor het aanleggen van de dijken rondom het bassin. In deze bassins wordt vrijwel altijd folie met een dikte van 0,6 millimeter gebruikt. 

Melding volstaat vaak

Waterbassins kunnen in veel gevallen vergunningsvrij worden aangelegd. Meestal volstaat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, met name als het bassin binnen het bouwblok wordt geplaatst. Afdekking van waterbassins is niet verplicht. Het is niet wettelijk verplicht om een hekwerk rondom waterbassins te plaatsen. ‘Maar in het kader van de veiligheid is dit natuurlijk wel verstandig’, zegt Veenstra.

De benodigde capaciteit van het waterbassin hangt af van de bedrijfsgrootte en de wensen van de veehouder. ‘De diepte van het grondwater bepaalt de aanlegdiepte van het bassin. De maatvoering wordt in overleg bepaald’, aldus Veenstra, die aangeeft dat de precieze voorwaarden van de regeling uiteindelijk doorslaggevend zullen zijn voor de vraag of veehouders bereid zijn te investeren in wateropslag. Hij acht het niet uitgesloten dat sommige veehouders mogelijk ook water op willen slaan voor het beregenen van hun mais- en grasland, hoewel daar wel flink wat extra opslagcapaciteit voor nodig is. 

Vorig artikelBeschouw voorstel grondgebondenheid als een kans
Volgend artikelMais eruit, soja eruit en het melkt beter