Pijnlijk. Dat is de situatie waarin FrieslandCampina verkeert. En zeker niet alleen omdat het financieel minder gaat, maar vooral om het enorme wantrouwen dat heerst onder eigen leden richting de leiders. Dat mogen voorzitter Frans Keurentjes en CEO Hein Schumacher zich aanrekenen. Sinds zij de tent runnen, praat de zuivelcoöperatie wollig en warrig.

Leden, zeker in Noord-Nederland, zijn in grote getale kritisch, sceptisch en zelfs wantrouwend. Terecht ook, want FrieslandCampina zwalkt op alle terreinen. Het is nog geen drie jaar geleden dat Keurentjes aankondigde dat de prestatietoeslag structureel naar 5 cent zou groeien. Nu moet de vlag al uit als er überhaupt winst wordt gemaakt.

De Topzuivellijn werd, toen die eindelijk in de steigers stond, gepresenteerd als een kans voor alle leden. Inmiddels weten de melkveehouders in Noord-Nederland dat ze voor deelname achter het net vissen. Als doekje voor het bloeden wordt beloofd dat alle boeren meeprofiteren via de prestatietoeslag. Ja, doeg! Dat geldt voor elke winstgevende activiteit die FrieslandCampina ontplooit. Als er goed wordt betaald voor VLOG-melk of biologische melk profiteren alle boeren daar ook van mee. Het afgeroomde deel van de meerprijs die topzuivel oplevert, komt ook helemaal niet als plus terug op de melkprijs, maar in een pot waarmee duurzame activiteiten worden ontplooid. Lang niet elke melkveehouder weet dat op dit moment.

Een deel van de leden voelt zich ook belazerd door de fabriek bij de door de hen toegekende fabrieksreferentie.

Een deel van de leden voelt zich ook belazerd door de fabriek bij de door de hen toegekende fabrieksreferentie. Wie reeds fosfaatrechten kocht, zou die mee kunnen tellen. Maar vul je de rekentool in, dan valt het aantal melkkoeien veel lager uit dan waarvoor al lang en breed fosfaatrechten zijn aangekocht. En dan de 10-cent regeling. Die moest en zou er komen. Maar waarom nu opeens maar voor maximaal vijf jaar? Is er daarna geen overschotmelk meer? En waarom zegt de voorzitter nu ineens weer dat het onwaarschijnlijk is dat het instrument ooit van stal wordt gehaald?

Verwarring en vertwijfeling alom,

die bepaald niet wordt weggenomen door de nieuwe strategie, die ook weer uit de lucht komt vallen. Het moet duurzamer en er moet meer melk in de mandjes die veel geld opleveren. Maar dat is toch al sinds mensenheugenis de strategie van deze zuivelcoöperatie? Wat is hier nu nieuw aan dan? Het zijn allemaal tekenen van een coöperatie die lijkt te zwalken en haar gevoel voor boeren helemaal kwijt is.

Bij de grote schoonmaakoperatie van Schumacher is veel zuivelkennis, ervaring en boerengevoel verdwenen. De CEO opereert tot nu toe afstandelijk en kil en is voor boeren redelijk onzichtbaar. De voorzitter zou dat moeten compenseren, maar slaagt daar tot nu toe bepaald niet in. Zo zijn de top van FrieslandCampina en haar leden in korte tijd vreemden voor elkaar geworden. Geen goede basis om samen nieuwe successen te behalen.

Vorig artikelMelk van het Noorden Nr.18
Volgend artikelFrieslandCampinaplan lijkt dramatischer dan het is