Biodiversiteit staat voor ‘verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied’. Het toverwoord stort zich op velerlei wijze op de melkveesector. Onder ander via verschillende extra duurzame melkstromen wordt de term te kust en te keur benoemd; of het concept nu Planet Proof, Caring Dairy, Beter Leven sterrenzuivel of Aware/AH betreft.

Menig melkveehouder lijkt de komst van dergelijke melkstromen als een bedreiging te zien. Dat heeft weinig zin. De Nederlandse en West-Europese markt vraagt erom dus de melkverwerkers springen daar op in. En als u als melkveehouder de kans heeft, spring dan ook meteen op die rijdende trein. De toekomst ligt duidelijk in een grote diversiteit aan melkstromen. Dat brengt ook meer diversiteit aan melkveehouders met zich mee. Daar is niets mis mee.

Als deelname aan zo’n concept voor u binnen bereik ligt, dan heeft nu instappen zeker drie voordelen. 1) U pakt de plus mee die er nu voor wordt betaald; niemand weet hoe lang die plus er op blijft. 2) Uw extra inzet op duurzaamheid en biodiversiteit nu maakt het makkelijk om door te schakelen als de eisen later verder worden aangescherpt. Wie nu achterblijft, raakt steeds verder achterop op dit terrein. 3) Na 2022 krijgt echt niet elke melkveehouder meer de 100% vaste toeslag vanuit het GLB zoals nu gewend. Voor hetzelfde geld moet meer gedaan worden. Aan biodiversiteit, inderdaad.

Gaat dat ‘gezeur’ over meer biodiversiteit dan nooit over, hoor ik u denken. Nee, dat gaat niet over. De samenleving blijft openheid vragen omtrent uw inzet op biodiversiteit en de verdere bedrijfsvoering. En niet louter van uw collega’s, maar van alle melkveehouders. Ook van u dus.
Daarom krijgt iedere melkveehouder er een taak bij: transparant zijn. Zet letterlijk de stallen open en licht toe wat er op het bedrijf gebeurt.
Geen tijd voor? Plant een groot bord bij de ingang van het erf waarop u noteert welke dieren er in de stal en de wei lopen en wat voor fijn product er door uw inzet wordt geproduceerd. En spreek bijvoorbeeld met de collega’s in de buurt af om allemaal een strookje wilde bloemen bij het fietspad en de slootranden langs, daar waar verkeer passeert, te zaaien.

Wijzen naar de belangenbehartigers om deze taak op te pakken is te makkelijk. Elke individuele melkveehouder heeft hierin een verantwoordelijkheid.
Gratis is dat niet. Het is een investering in de toekomst van uw sector én uw eigen bedrijf. Want laten we ervoor waken dat in de reeks van verlies aan biodiversiteit in Nederland niet de boer ook tot de uitstervende rassen behoort.

Arend Hoekstra
Agrarisch bedrijfsadviseur Van der Veen & Kromhout

Vorig artikelMet duidelijke visie toewerken naar 150 koeien
Volgend artikelZelfwerkzaamheid maakt moderne melktechniek betaalbaar