‘Maakt u met ons beleid, dan maken wij onze dromen werkelijkheid.’ Dat is de ondertitel van het manifest van jonge boeren en tuinders dat NAJK vol trots heeft opgesteld, samen met veertien jongerenraden van coöperaties uit de tuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij. Dit manifest is onlangs niet alleen aan de landbouwcommissie van de Tweede Kamer aangeboden, maar ook aan Nederlandse Europarlementariërs. De boodschap vanuit jonge boeren en tuinders en de hieraan gelieerde agroketen is helder: wij ondernemen door en dat willen we samen met de overheid doen.

Samenwerking betekent dat de ambitie van jonge boeren en tuinders bijdraagt aan de ambitie van de Nederlandse overheid en andersom. De ambitie van de overheid lijkt ook steeds meer duidelijk te worden, namelijk het oplossen van een drietal problemen: klimaat, stikstof en het gebrek aan ruimte. De ambitie van jonge boeren en tuinders is klip en klaar: ondernemingen behouden die rendement draaien en daardoor de Nederlands land- en tuinbouw naar een nog hoger niveau tillen. In ons manifest hebben wij duidelijk gesteld dat de land- en tuinbouw onderdeel is van de oplossing en niet het probleem, doordat wij inzetten op innovaties die hierbij helpen. Onder de juiste condities kan de land- en tuinbouw dit blijven doen en aantrekkelijk blijven om in te werken. Wanneer een overheid dit erkent, ondersteunt en met ons de schouders eronder zet, dan kunnen zaken heel snel gaan. Wanneer een overheid bereid is flink te investeren in de gehele land- en tuinbouw en dus ook in de melkveehouderij, dan ben ik er van overtuigd dat wij met z’n allen hele grote stappen gaan zetten.

Dat betekent wel dat enkel wachten op een grote zak met geld en ruimte in regelwetgeving gelijk staat aan wachten op visvangst zonder hengel. Elke sector, dus ook de melkveehouderij, zal moeten komen met een duidelijke ambitie en een strategie over een sterke sector in de toekomst. Dit is volstrekt logisch, omdat je wel een hengel moet hebben om je ambitie binnen te kunnen hengelen. Dat deze sectorambitie dan ook antwoord geeft op de ambitie van de Nederlandse overheid, is net zo logisch. Immers, alleen een sterke land- en tuinbouwsector kan meedenken en doen in overheidsambities rond klimaat, stikstof en gebrek aan ruimte.

Om in die positie te komen en te blijven, moet je als sector wel de vlucht naar voren nemen en zeggen: hier willen we heen, daar kunnen we voor zorgen en dit hebben we daarvoor nodig! Dit verhaal moet vervolgens (be)landen op de formatietafel. Als een nieuw kabinet (jonge) boeren en tuinders met hun agroketens serieus neemt, dan gaan deuren van alle overheden hiervoor wagenwijd open. Kortom, vol gas vooruit met een eigen bedacht plan! Oftewel, ‘deurdonderen’ met die een eigen hengel!

Roy Meijer
Voorzitter NAJK en melkveehouder in Witteveen

Vorig artikelLuxe zandstal loont voor vof Winter
Volgend artikelMet online tool ‘Het-loopt-niet-problemen’ te lijf