Royal A-ware gaat melkveehouders die meedoen aan de speciale melkstroom voor Albert Heijn tóch apart betalen voor koolstofcertificaten. Eerder schreef de zuivelverwerker aan deze melkveehouders dat ze dat niet ging doen omdat hiervoor al een vergoeding zat opgesloten in de premie van 5 cent.

Het kopen van koolstofcertificaten van eigen melkveehouders is onderdeel van de nieuwe duurzaamheidsstrategie die A-ware vandaag heeft gepresenteerd. Een concreet doel is om in 2050 de emissies van broeikasgassen met 90% te reduceren ten opzichte van 2021. ‘De eventuele resterende emissies worden waar mogelijk gecompenseerd via vastlegging van koolstof in de bodem door melkveehouders van Royal A-ware’, aldus het bedrijf.

Marktconforme prijs

In een vandaag uitgebracht persbericht schrijft A-ware voornemens te zijn om – tegen een marktconforme prijs – koolstofcertificaten in te kopen bij A-ware melkveehouders. Eind vorig jaar liet A-ware alle melkveehouders die meedoen aan het samen met Albert Heijn opgezette ketenprogramma Beter voor Koe, Natuur & Boer nog weten dat eventuele koolstofcertificaten niet kunnen worden verkocht aan derden. Ook liet het bedrijf weten dat in de premie van 5 cent al een vergoeding zit voor niet ploegen. ‘Albert Heijn betaalt dus al voor uw inspanningen om koolstof in de bodem vast te leggen.’

Het leidde tot veel vraagtekens en kritiek van melkveehouders. A-ware lijkt de kritiek ter harte te hebben genomen en zegt nu een marktconforme prijs te gaan betalen voor de koolstofcertificaten. Het zuivelbedrijf komt nog voor de zomer met meer informatie over dit initiatief.

Footprintpremie en inkopen schone energie

A-ware werkt in het kader van de nieuwe duurzaamheidsstrategie verder onder andere ook aan een footprintpremie en het inkopen van schone, op melkveebedrijven opgewekte energie. Ook hierover komt de zuivelverwerker nog voor de zomer met meer informatie.

Vorig artikelNormaal doen wint glorieus
Volgend artikelMelk van het Noorden on Tour in Zweden. Bekijk de foto’s en video