Het voorstel van Royal FrieslandCampina (RFC) om de
garantieprijssystematiek aan te passen, stuitte om enorm veel kritiek. Zoveel
dat de leiding besloot het plan aan te passen en de scherpe kantjes er af
te halen.

Meerdere districtsraden wilden ook niet vóór aanpassing van de
garantieprijssystematiek stemmen als het bestuur geen water bij de wijn
deed.

Op 17 december stemt de ledenraad over een voorstel dat de garantieprijs
minder laat dalen dan de eerder berekend € 0,89 per 100 kilo melk. Hoeveel
minder is nog onduidelijk.

Binnen het voorzittersoverleg is eind november
hierover met het bestuur afgesproken dat als het voorstel in dezelfde lijn
blijft met wat er nu ligt, de aanpassingen dan niet opnieuw vooraf worden
gedeeld met de leden. Na de ledenraadsstemming van 17 december worden
alle leden over het definitieve voorstel, dat dan zo goed als zeker door de
stemmig is gekomen, geïnformeerd.

Lees meer over RFC en het vertrouwensprobleem van de zuivelcoöperatie in de printeditie van Melk van het Noorden die vanaf 13 december verschijnt of vanaf die dag op deze website.

Vorig artikelBoerenacties succes, maar niet de oplossing
Volgend artikelFrieslandCampina heeft een vertrouwensprobleem