Melkveehouders Henk en Jannie van der Veen in Surhuizum willen PlanetProof-melk produceren. Om toegelaten te worden zetten ze in op CO2-reductie. 

Tijdens zijn studie aan de Hogere Landbouwschool kwam de nu 54-jarige Henk van der Veen tot de conclusie dat hij op een andere manier wilde boeren dan zijn vader jarenlang gewend was. ‘Het moet en het kan anders, zo vond ik toen al. Ik wilde meer aandacht besteden aan de bodem, meer melken van eigen ruwvoer en weidegang toepassen’, vertelt de maatschappelijk betrokken melkveehouder.

‘Mollen zijn teken van rijk bodemleven’

Het boerenbedrijf is al decennialang eigendom van familie Van der Veen. ‘ik ben de vierde generatie.
Onze zoon Roelof staat klaar om het bedrijf op termijn over te nemen’, vertelt de melkveehouder, niet geheel zonder trots.

Met het oog op de toekomst wil Henk van der Veen graag PlanetProof-melk produceren. De melkveehouder gelooft in de kracht en het perspectief van het PlanetProof-certificaat, dat verder reikt dan de zuivelsector alleen. Drie thema’s staan bij PlanetProof centraal: Biodiversiteit, Dierenwelzijn en Klimaat. ‘Als het gaat over die eerste twee thema’s dan voldoen we aan alle eisen. We moeten aan de slag met het thema Klimaat’, vertelt de ondernemer, die een scala aan maatregelen nam om de CO₂-uitstoot te reduceren.

Hij verlaagde de kunstmestgift van 100 naar 15 kilo stikstof per hectare; een forse reductie. ‘We werken met een toevoegmiddel in de mest, zodat we minder stikstof kunnen strooien.’ De kwaliteit van de graskuilen houdt hij ermee op peil. Het inkuilen van het gras verzorgt Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra, ook uit Surhuizum. Luimstra is CO₂-ladder niveau 3 gecertificeerd, werkt zo ook richting een CO₂-neutrale bedrijfsvoering en verstrekt gegevens over het CO₂-verbruik bij bijvoorbeeld inkuilwerkzaamheden aan de melkveehouder.

Ureum verlagen

De koeien in de stal realiseren een rollend jaargemiddelde realiseren van 8.500 liter, met 4,40 procent vet en 3,50 procent eiwit. Foto’s: Bouke Poelsma

De melkveehouder verlaagde ook de krachtvoergift. Het aandeel krachtvoer per 100 kilo melk is nu 25 kilo. Hij koos daarnaast voor eiwitarmer krachtvoer, ook om C0₂ te reduceren. ‘De bodemvoorraad aan stikstof was enorm. Het ureumgehalte was met 27 aan de hoge kant. We zitten nu op een ureum van 22 en willen toe naar 18’, vertelt de melkveehouder.

Met PlanetProof – begin volgend jaar hoopt hij het certificaat te ontvangen – wil hij profiteren van een plusje van 2 cent op de melkprijs. Bij de investering in een nieuwe 24-stands binnenmelker kan hij met het productiecertificaat bij de bank profiteren van een rentevoordeel van 0,5 procent. ‘We melken nu in een 2×6-visgraat. We willen volgend jaar toe naar 120 melk- en kalfkoeien en hebben nog meer stalruimte. Met de carrousel spelen we daar op in.’

In 1992 werd in sommige stukken land van de melkveehouder een organische stofgehalte van 2 procent gemeten. Inmiddels is dat percentage toegenomen tot gemiddeld 9. ‘Op sommige percelen hebben we nu zelfs last van mollen. Die zitten daar niet voor niets. Dat is een teken van een rijk bodemleven’, aldus de Friese melkveehouder.