Henderik van Middelkoop in Middelstum gebruikt jaarlijks nog een redelijke portie KAS als bemesting, maar sinds zes jaar niet meer vóór de eerste snede. ‘Een vloeibare ureummeststof past dan beter. Die komt op het juiste moment vrij: als de bodem er klaar voor is.’

Henderik van Middelkoop (27) vormt een maatschap met zijn vader Arie- Piet. Ze melken 245 koeien en houden 110 stuks jongvee aan. Met 52 hectare grond bij huis en 40 hectare, waarvan 17 mais, in een cirkel van 20 kilometer rond het bedrijf. ‘Dat betekent ruim
26.000 liter per hectare’, rekent Henderik voor.

‘HET GEWAS STAAT
STEVIGER EN MAAIT
MOOIER’

De voor Groninger begrippen intensieve bedrijfsvoering maakt hen extra bewust van de noodzaak voldoende goed ruwvoer van eigen land te winnen. Graslandbeheer krijgt dan ook veel aandacht. Eén van de keuzes bij de eerste snede gras, voor het zesde jaar op rij, is om na een drijfmestgift van 30 kuub per hectare, de vloeibare ureummeststof Powerbasic te laten spuiten. Dit jaar werd de gift, omgerekend 80 kilo zuivere N, op 6 maart toegediend door de loonspuiter (zie kader). ‘Ik was zes á zeven jaar geleden wat zoekende. Had het idee dat we KAS strooiden uit gewoonte’, vertelt Henderik. ‘We zijn ons er wat in gaan verdiepen en werden getipt door Paulus Strikwerda van Hoogland BV om dit product eens te proberen. We leerden dat je gras waar je KAS op strooit na vier tot vijf weken eigenlijk moet maaien. Zodra er vocht op komt, komt KAS immers vrij. De ureummeststof komt juist geleidelijk vrij. In het tempo dat de bodem opwarmt en het kan benutten. In een jaar als deze, waarbij het lang koud bleef, verwacht ik extra voordeel van dit middel ten opzichte van KAS.’

‘T-Som is niet meer leidend’
Jan Tamminga van loonbedrijf Tamminga uit Harkstede voert de bespuiting met Powerbasic uit. ‘De veehouder en zijn adviseur bepalen het moment van spuiten. Wij voeren louter uit. Maar natuurlijk hebben wij zelf ook ervaring en denken mee. Hoe warm of koud de grond dan is, maakt niet uit. De draagkracht is leidend. Het product doet zijn werk wel op het moment dat de bodem er aan toe is.’
De loonwerker merkt een toename in belangstelling onder melkveehouders; al kon die wat hem betreft nog wel wat sneller groeien. ‘Prijs is vaak de reden om niet in te stappen, maar dit jaar is deze meststof maar net iets duurder dan KAS en je hebt geen verliezen als je
laat spuiten. Bovendien moet je het vergelijken met de prijs van KAS/ zwavel, want Powerbasic bevat ook zwavel.’

Van Middelkoop geeft toe dat dat eigenlijk ook moet omdat het product, inclusief spuiten, zo’n 10% duurder is. ‘Een voordeel is dat het gewas
steviger staat en zo mooier en beter maait. Dat komt denk ik ook door de geleidelijke groei. Het voordeel voor ons moet verder natuurlijk terugkomen uit de opbrengst en vooral uit de kwaliteit van de graskuil. En dan met name de DVE-OEB verhouding. Dat laatste lukt wel enigszins, maar bij ons kan dat nog
wel iets beter. Dat wijt ik echter niet aan de Powerbasic, maar aan de relatief natte eerste snede graskuilen die wij de laatste jaren wonnen. Daarbij hebben we natuurlijk drie droge zomers gehad en sloeg vorig jaar muizenschade toe.’

Melkproductie verhogen

Dit jaar wil Henderik daarom bewust iets droger proberen de eerste snede gras te winnen om daarmee ook het DVE-aandeel in de graskuil te
verhogen. Omdat hij vindt dat het beter kan en moet. Dat betekent niet dat de jonge melkveehouder ontevreden is over de resultaten van de afgelopen
jaren. ‘In groeizame jaren halen wij 11 ton drogestof gras per hectare. Op onze zware kleigrond is dat niet zo slecht. De koeien produceren nu
10.000 kilo melk met 4,29% vet en 3,51% eiwit. Over vijf jaar hoop ik dat we de gehalten op peil houden met een productie van 12.000 kilo gemiddeld per koe. Niet tegen elke prijs, maar als alles klopt moet het wel kunnen.’

Vorig artikelEén man, ruim 200 koeien
Volgend artikelHenk Binnendijk geniet langer van mooie koeien