Een recente uitspraak van het Pachthof in Arnhem biedt uitschaarders nieuwe kansen om hun fosfaatrechten terug te krijgen. Dat stelt mr. Just Hamming van JuistJust! Advocatuur & Advies in Drachten.

Enkele honderden melkveehouders hadden hun koeien op 2 juli 2015 bij collega-veehouders uitgeschaard. Deze inschaarders werden spekkoper omdat dit vee op 2 juli 2015 op hun naam stond geregistreerd bij het RVO. Zodoende kregen ze de fosfaatrechten op hun naam.

Uitschaarders probeerden via rechtszaken de fosfaatrechten alsnog geheel of ten dele op hun naam te krijgen, veelal tevergeefs. Alleen als er in het contract tussen in- en uitschaarder daadwerkelijk iets geregeld was over fosfaat- of dierrechten hield de rechter de inschaarder aan die verplichtingen.

Nieuwe kansen

Hamming ziet echter nieuwe kansen voor uitschaarders, nu het pachthof in Arnhem uitspraak heeft gedaan in een zaak tussen een pachter en een verpachter. Daaruit komt naar voren dat onder bepaalde omstandigheden de verpachter wel degelijk aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten.

‘Mij dunkt dat die argumenten ook ingezet kunnen worden door uitschaarders die de aan de inschaarder toegekende fosfaatrechten terug willen krijgen’

‘Juist omdat het hof in deze uitspraak zo duidelijk inzet op de redelijkheid en billijkheid en kijkt naar de investeringen die gedaan zijn en door de toekenning van de fosfaatrechten heen kijkt, iets wat de rechters in de kort gedingen over fosfaatrechten tot dusverre niet hebben willen doen, zorgt dit arrest wellicht voor een kentering op het gebied van claims van uitschaarders richting de inschaarder’, analyseert Hamming.

‘Dit heeft gevolgen’

De advocaat uit Drachten stelt dat de uitschaarder het vee over het algemeen maar kortstondig bij de inschaarder heeft gestald. ‘Bovendien draagt de uitschaarder de investeringskosten en heeft hij de inschaarder ook de overeengekomen vergoeding vergoed. Mij dunkt dat die argumenten dus ook ingezet kunnen worden door uitschaarders die de aan de inschaarder toegekende fosfaatrechten terug willen krijgen. Ik verwacht dan ook dat het arrest de nodige gevolgen gaat hebben op het gebied van fosfaatrechtenclaims van de uitschaarders.’

Lees hier de volledige analyse van mr. Just Hamming op de uitspraak van het Pachthof in Arnhem.

Vorig artikel‘Waarom niet streven hele Friese landbouw biologisch te maken’
Volgend artikelVeldbonen perspectiefrijk maar geen eenvoudige teelt