Na een reeks van fusies en overnames in de wereld van agrarische laboratoria lijkt er voor de boer weinig meer te kiezen. Dat was voor Van de Meerakker Service reden om een alternatief te zoeken en Nutrilab Agro te starten. ‘Wij willen boeren meer keus bieden.’

In 2013 startten de broers Ruud en Jan van de Meerakker, naast hun varkenshouderij, met een service-verlenend bedrijf voor mestadministratie en bijbehorende analyses. Ze haalden zelf de monsters op, lieten die analyseren in laboratoria en verzorgden de mineralenadministratie. Dat breidde al snel uit met grond- en kuilonderzoek. Jan van der Weijden, die daar veel ervaring mee heeft, sloot zich bij hen aan en werd mede-eigenaar.
Maar de vennoten liepen er steeds meer tegenaan dat het ene na het andere laboratorium werd overgenomen door een grote internationale partij. Daarom zochten ze een alternatief en kwamen uit bij Nutrilab, dat al 65 jaar ervaring heeft in veevoeranalyses.
‘Vanaf dag één hebben we een klik’, vertelt Van der Weijden. ‘We hebben dezelfde beleving, waarin de klant voorop staat.’ Pieter Vos van Nutrilab beaamt dat: ‘Voor ons is dat heel belangrijk. Als je ons belt, krijg je direct een persoon aan de lijn die je kan helpen. We zijn altijd bereikbaar, ook na kantoortijd. Wij zijn allebei betrokken bedrijven met kennis van zaken.’

‘In het ziekenhuis twijfel je toch ook niet aan de uitslag’

Vanaf 2017 werken beide bedrijven samen. En al snel groeide bij de ondernemers het idee om een stap verder te zetten. Na enkele jaren van samenwerking besloten ze daarom om Nutrilab Agro op te richten. Vanuit dat bedrijf bieden ze mest-, ruwvoer-, grond- en wateranalyses aan. Ze verzorgen zowel de monstername als de analyses.
Dat laatste was makkelijker gezegd dan gedaan. Het proces om geaccrediteerd te worden, kostte een jaar. De ondernemers investeerden fors in analyseapparatuur. Vervolgens moesten ze bij de onafhankelijke Raad van Accreditatie aantonen dat hun werkwijze betrouwbare uitkomsten geeft. ‘Zo’n stap is best een risico’, zegt Vos. Sinds juni heeft het bedrijf de accreditatie in huis voor mest. 

Toegevoegde waarde

Apparatuur in het laboratorium oogt eenvoudig, maar hiermee worden complexe analyses uitgevoerd.

De ondernemers zetten deze stap in een krimpende markt met enkele grote spelers. Welke meerwaarde kunnen ze bieden? ‘In ons vakgebied zijn wij het meest betrokken’, zegt Van der Weijden. ‘Geen vraag is ons te gek en wij gaan dóór waar de meeste anderen stoppen. Wij zijn altijd op zoek naar oplossingen.’

De mannen noemen diverse voorbeelden die hun aanpak typeren. Zoals van een klant die land heeft naast een zuiveringsinstallatie. Op het land is veel sprake van kwel. ‘Wat zit daarin?’, wilde de veehouder weten. ‘Dat zoeken we dan tot de bodem uit’.
Een andere veehouder had veel problemen met de gezondheid van zijn vee. Hij had van alles geprobeerd, maar niets hielp. Hij vermoedde dat ganzen de oorzaak waren. Nutrilab Agro onderzocht daarop de kuilen en het gras. Er bleken veel giftige mycotoxines in te zitten. ‘Wij werken in zulke situaties ook samen met dierenartsenpraktijken’, zegt Vos. 

Ervaring met ruwvoer 

Nutrilab is destijds ontstaan uit de handelsmaatschappij in veevoergrondstoffen van de familie Schouten, die ook eigenaar is van Nutrilab. Als zestig jaar geleden werden de boeren die graan leverden betaald op basis van het eiwitpercentage, vertelt Vos. ‘Voederwaarde-analyse zit in ons bloed. Dat geldt ook voor Ruud en Jan van de Meerakker. Door hun jarenlange ervaring weten zij als geen ander wat de relatie is tussen goed voer en gezonde dieren.’
Medewerkers van Nutrilab Agro beoordelen elk resultaat van ruwvoer individueel. Naast de NIR analyse voor kuilen en balen, worden de monsters voortdurend op de klassieke wijze doorgelicht, vertelt Van de Meerakker. ‘De boer en zijn kuil zijn voor ons geen nummer’, benadrukt Vos. ‘Elke klant krijgt persoonlijke aandacht.’

Gezond veedrinkwater 

Jan van de Meerakker noemt ook voorbeelden die hij ziet met een slechte waterkwaliteit. Hij kwam eens bij een veehouder die problemen had met de gezondheid van zijn vee. Hij zocht het uit. De oorzaak was een poreuze drinkwaterslang die in de mest lag.
Op een ander bedrijf stond het waterreservoir kort onder het golfplatendak. Bij warm weer werd het water te warm waardoor allerlei ziektekiemen zich ontwikkelden. Het kiemgetal was veel te hoog. ‘Dat is vaak een oorzaak van problemen’, zegt Ruud van de Meerakker. Volgens hem is het geen oplossing om middelen aan het water toe te voegen. ‘Dan neem je de oorzaak van een probleem niet weg.’
Veehouders nemen de uitkomst van een slechte analyse niet altijd voor waar aan. ‘Dan krijgen wij meestal als eerste reactie: ‘Het monster is niet goed’, of ‘Het lab heeft het fout gedaan’, zegt Jan van de Meerakker. ‘Maar als je in een ziekenhuis een uitslag krijgt, dan twijfel je daar toch ook niet aan.’

Grond- en mestanalyses

Nutrilab Agro onderscheidt zich ook met grondanalyses. Het bedrijf introduceerde de Bodemindex. Klanten zien daarin in één oogopslag hoe een perceel scoort op vier essentiële onderdelen uit de analyses. Dat voorkomt dat ze de bomen niet meer zien in het bos van alle parameters op de analyse-uitslag.
Het eerste onderdeel is het vermogen om mineralen te binden, aan de hand van de percentages lutum en organische stof en de pH. Het tweede is het vermogen om stikstof te mineraliseren. De directe beschikbaarheid van basisnutriënten is het derde onderdeel. Het vierde is de structuur van de bodem. Het bodemrapport geeft bovendien adviezen hoe de bodemkwaliteit is te verbeteren.

De mannen van Nutrilab vinden dat veehouders die een bodemmonster moeten hebben voor de derogatie, te snel kiezen voor een analyse alleen op stikstof en fosfaat. ‘Voor iets meer kosten weet je véél meer’, zegt Ruud van de Meerakker. ‘Sommige rundveehouders geven hun veestapel een standaard hoeveelheden mineralen, maar het is beter om de gift af te stemmen op de aanwezige mineralen in het ruwvoer.’
Hij constateert dat veehouders soms minder eiwit aan het voerrantsoen toevoegen, als dat duur is. ‘Dat komt terug in de mestsamenstelling. Als je die niet analyseert weet je dat niet. Met een uitgebreide analyse, kun je met kunstmest het gewas precies geven wat nodig is. Het is heel wijs om daar een paar tientjes aan te besteden. Dan krijg je ook veel meer informatie. Wij denken graag mee met de boer. Het houdt bij ons niet op bij een rapportje.’

V.l.n.r: Pieter Vos, Jan van der Weijden, Ruud en Jan van der Meerakker. Foto’s: Peter van Houweling.
Vorig artikel‘CO2-Footprint melk bepaalt straks je speelruimte’
Volgend artikelJongvee hard voeren, koeien scherp voeren